Demontering / flytting av varmepumpe

Skal du pusse opp eller har behov for å koble frå varmepumpen?

Varmepumpen din inneheld eit kjølemedie som er skadeleg for miljøet. Det er derfor viktig å bruke F-gass sertifisert personell når varmepumpen skal demonterast slik at dette blir utført på ein trygg og god måte.

Pris for demontering av varmepumpe er kr 1000-1500,- (kjem ann på kva tid som blir brukt). Dersom du ønsker at varmepumpen skal montert på same stad igjen eller flyttast, gir vi deg ein pris på det også.

Bestill demontering og remontering

Kontaktskjema

Kontaktinformasjon

Kontortlf:

Epost: