Montering

Standard montering (5.990,-) er inkludert i vår tilbodspris på varmepumpe. Vi monterer kun varmepumper som er solgt gjennom oss. Ei standard montering inkluderar 4 meter med rør og kanalar (kvit) mellom inne-del og ute-del. Tilslutningskabel på 1,5 meter følgjar med.
Dei fleste modellane krevar ein utandørs stikkontakt ved utedelen og eigen sikring med jordfeilbrytar.
Vi leverer varmepumpa klar til bruk med støpsel, men det er kunden sitt ansvar at straumtilførsel er tilgjengeleg og riktig dimensjonert.
Inkludert borring i lett mur (eks. LECA mur), tar ekstra for kjerneborring og TEK10/17 hus (krever ekstra mansjettar og tetting).

Treng du hjelp til montering utover standard installasjon?Her er våre prisar for montering utover standard installasjon:
• Ekstra rør og strøm/signalkabel per meter utover standard kr 500,-
• Tek 10/17 hus ekstra mansjettar og tetting kr 1500,-
• PVC kanalar i svart per meter kr 350,-
• PVC kanalar i kvit per meter kr 195,-
• Halvtak metall pulverlakkert hvit kr 1000,- + montering
• Varmepumpehus impregnert natur kr 2690,- + montering
• Varmepumpehus metall pulverlakkert hvit kr 2690,- + montering
• Bakkestativ kr 1490,-
• Demontering av gamal varmepumpe inkl. gasstøming kr 1.495,-
• Kjerneborring kr 1750,-
• Spesialbrakett for lav murvegg kr 785,-
• Trollflex veggjennomføring kr 490,-
• Veggterminal kr 109,-
• 90® Bend kr 135,-
• Ekstra tilslutningskabel per meter kr 60,-
• Ekstra kjølemedium R32, per gr. kr 4.50,-
• Ekstra kjølemedium R410, per gr. kr 5.50,-

Har du spørsmål om vilkår og betingelsar, eller prisar for tilleggstenester er det berre å ta kontakt.