Montering

Standard montering (5.990,-) er inkludert i vår tilbodspris på varmepumpe. Vi monterer kun varmepumper som er solgt gjennom oss. Ei standard montering inkluderar 4 meter med rør og kanalar (kvit) mellom inne-del og ute-del. Tilslutningskabel på 1,5 meter følgjar med.
Dei fleste modellane krevar ein utandørs stikkontakt ved utedelen. Vi leverar varmepumpa klar til bruk med støpsel, men det er kunden sitt ansvar at straumtilførsel er tilgjengeleg og riktig dimensjonert.
Vi tar ekstra for kjerneborring og TEK10/17 hus (krever ekstra mansjettar og tetting).

Treng du hjelp til montering utover standard installasjon?Her er våre prisar for montering utover standard installasjon:
• Ekstra rør og strøm/signalkabel per meter, utover standard kr 500,-
• Spesialbrakett for lav murvegg kr 785,-
• Trollflex veggjennomføring kr 490,-
• Veggterminal kr 109,-
• 90® Bend kr 135,-
• Ekstra tilslutningskabel per meter kr 60,-
• Bakkestativ kr 1.490,-
• Ekstra kjølemedium R32, per gr. kr 4.50,-
• Ekstra kjølemedium R410, per gr. kr 5.50,-
• Kjerneborring kr 1.875,-
• PVC kanalar i svart per meter kr 350,-
• PVC kanalar i kvit per meter kr 195,-
• Halvtak inkl. montering kr 1.395,-
• Demontering av gamal varmepumpe inkl. gasstømming kr 1.495,-

Har du spørsmål om vilkår og betingelsar, eller prisar for tilleggstenester er det berre å ta kontakt.